Menu

Wyprawka i stypendium

Podsumowanie wyprawka

                                                                                                          Zielona Góra, 27.08.2015 r.                                                                                              URZĄD MIASTA
                                                                              Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

                                                                                              w Zielonej Górze


Sprawa: wyprawka szkolna

            W odniesieniu do pisma z dnia 25.08.2015 r. nr WO-VIII.446.13.2015.BS informuję, że analiza zasad przyznawania wyprawki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze wykazała pełną zgodność z rozporządzeniem dotyczącym Rządowego programu pomocy uczniom dotyczącym „wyprawki szkolnej” , o którym mówi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938). Stosowano kryterium dochodowe 574 zł.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć