Menu

Menu

Samorząd Szkolny

 

Idea Samorządności Uczniowskiej

Ideą Samorządności Uczniowskiej jest faktyczny wpływ uczniów na życie szkolne, współdecydowanie, podejmowanie pierwszych decyzji i przyjmowanie na siebie ich konsekwencji, a także inicjatywa i chęć do podejmowania działań, które mają na celu ulepszenie, zmodyfikowanie oraz usprawnienie otaczającej rzeczywistości z punktu widzenia młodego człowieka.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego kładzie nacisk na uczenie się poprzez doświadczenie i błędy, samodzielność w myśleniu i działaniu, odwagę w  podejmowaniu prób, a także analizę wcześniej podjętych aktywności w celu wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Samorząd Uczniowski to "miejsce", w którym młody człowiek ma szansę na realizację pierwszych pomysłów, zarówno tych o podłożu rozrywkowym, jak i społecznym, na decydowanie o sobie i o tym co może być dla niego korzystne, na kreowanie otaczającej go rzeczywistości, a także branie odpowiedzialności za siebie i grupę.

Współtworzenie Samorządu Szkolnego dla dzieci i młodzieży to okazja do podejmowania współpracy, podziału zadań i odpowiedzialności za nie, szukanie w sobie mocnych stron, które mogą być przydatne przy realizacji konkretnych zamierzeń, a także praca nad własnymi słabościami.

Poczucie rzeczywistego wpływu na swoją szkolną czy też lokalną przestrzeń, obserwacja zmian, które następują w wyniku podejmowanych aktywności to dla młodych ludzi zachęta, aby powielić ten schemat w dorosłym życiu, działać ,aby ulepszać i nie bać się zmian.

Aktywne uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego uczy: asertywności, podejmowania inicjatywy, wytrwałości w realizacji swoich planów, odpowiedzialności za swoje działania i przewidywania ich konsekwencji.

Rolą Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest współzarządzanie szkołą, troska o przestrzeganie praw uczniów i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów i konfliktów, możliwość samodzielnego rozwiązywania swoich problemów oraz szeroko podejmowana decyzyjność.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć