Menu

Menu

RODO

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązuje nas rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Rozporządzenie ma na celu lepszą kontrolę nad przekazywanymi przez nas zbiorami informacji, dlatego Szkoła Podstawowa nr 14 im Adama Mickiewicza w Zielonej Górze jest  zobowiązana do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które będą zgodne z RODO.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu pakiet niezbędnych dokumentów w celu dokładnego zapoznania się jak i w jakim celu przetwarzane są Państwa dane.

 

Pamiętajmy, że jako obywatele UE mamy prawo do:

 1. Informacji i kopii danych (czy administrator przetwarza nasze dane? Możemy zwrócić się do niego o udzielenie informacji).
 2. Sprostowania danych (żądamy dokonania korekty bądź usunięcia).
 3. Bycia zapomnianym (jeżeli uznamy, że dane są już zbędne danemu administratorowi, cofnęliśmy zgodę na przetwarzanie, dane zostały zebrane niezgodnie z prawem lub dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego).
 4. Ograniczenia przetwarzania (nasze dane nie są prawdziwe? Żądamy, by administrator zawiesił je na czas wyjaśnienie i sprostowania).
 5. Przenoszenia danych (w momencie zmiany np. dostawcy usług).Sprzeciwu (nie wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie naszych danych? Sprzeciw!).

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jej dotyczących  narusza przepisy RODO – https://www.uodo.gov.pl/

Inspektor ochrony danych osobowych w SP 14:

Natalia Gmurek

tel. 880 100 339

e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl

 

Dokumenty:

Obowiazek_informacyjny_-_rodzice.pdf

1._obowiazek_informacyjny_-_rozpoczecie_edukacji_2019.pdf

2._zgoda_-_wizerunek_2019.pdf

3._zgoda_-_inne_dane_2019.pdf

Zgoda_na_przetwarzanie_-_adres_email.pdf

Zgoda_na_przetwarzanie_wizerunku.pdf

deklaracja_OWS-_nowa__Rodo.pdf

regulamin_monitoringu.pdf

Świetlica

karta_przyjecia_ucznia___RODO_rodzice_-_swietlica.pdf

obowiazek_informacyjny_-_odbior_ucznia_ze_swietlicy_2023r.(1).pdf

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć