Nasza Szkoła

Menu


Poniedziałek 19.02.2018

Menu

liczba odwiedzin: 1213507

Dziennik elektroniczny

    

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

 

Ferie zimowe 2018

UWAGA RODZICE !

Informujemy, że w czasie ferii zimowych w dniach
 

12 lutego - 16 lutego 2018 r.

w godzinach od 7:00 - 15:00

będą organizowane zajęcia świetlicowe
Wpłaty na posiłek w wysokości 6 zł za dzień przyjmowane
będą przez kierownika świetlicy w dniach:
od 30.01- 05.02.2018 r.
Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia będzie wypełniona
karta zgłoszenia oraz uiszczona opłata.
Kartę można pobrać u kierownika świetlicy.

Uwaga nowe terminy wpłat za obiady!

§4
Odpłatność za obiady
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie
dwudaniowego obiadu.
2. Informacje o terminach pobierania opłat za obiady
umieszczane są na tablicy informacyjnej przy drzwiach
sekretariatu szkoły oraz na stronie internetowej.
3. Należność za obiady regulujemy tylko w wyznaczonych
dniach za następny miesiąc kalendarzowy ( począwszy
od 25 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia tego
miesiąca tj. 30 lub 31)
drogą elektroniczną na konto
szkoły: 28 1020 5402 0000 0702 0246 0103
np.: od dnia 25 stycznia do 31 stycznia wpłacamy za
miesiąc luty.
Od wpłat dokonanych po terminie będą naliczane
odsetki.
4. Wysokość wpłaty ma być zgodna z informacją podaną na
tablicy ogłoszeniowej lub na stronie internetowej szkoły.
5. Bony obiadowe będą wydane po przesłaniu
potwierdzenia wpłaty za żywienie za dany miesiąc na
adres: intendent.sp14@wp.pl lub po dostarczeniu
potwierdzenia wpłaty w formie wydruku.
§5
Zwroty za obiady
1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu
choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli
nieobecność ucznia wynosi powyżej jednego dnia lub
dłużej.
2. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym
miesiącu. 
3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na
posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
4. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole
rezygnację z obiadów należy zgłosić przynajmniej dzień
wcześniej lub najpóźniej do godz. 9.00 osobiście u
kierownika świetlicy, wychowawców świetlicy lub telefonicznie pod
nr 68-325 50 11 w. 38 lub 500- 795-964.
5. W przypadku zorganizowanych wycieczek i wyjść
klasowych nieobecność zgłaszają wychowawcy klasy
przynajmniej trzy dni wcześniej ze względu na
zaopatrzenie.
6. Informację nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym
można uzyskać ostatniego dnia roboczego danego miesiąca w sekretariacie szkoły, u kierownika
świetlicy lub intendenta.

PODZIĘKOWANIA

liczba odwiedzin: 1213508

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć