Nasza Szkoła

Menu


Wtorek 16.01.2018

Menu

liczba odwiedzin: 1155226

Dziennik elektroniczny

    

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

 

UWAGA!

            

   

ZEBRANIE Z RODZICAMI  16 I 2018 r.

Klasa

Gabinet

Wychowawca

Godz. rozpoczęcia

1a

24

Agnieszka Twarowska

 

 

 

 

 

g. 17:00

1b

18

Małgorzata Jarlaczyk

1c

15

Małgorzata Cyran –Prus

2a

16

Danuta Koszucka

3a

28

Anna Korycka

3b

27

Dorota Polak

3c

17

Jagoda Kramarek

3d

26

Dorota Wojtalewicz

3e

24

Elżbieta Faber

3f

25

Jadwiga Zając

4a

37

Jolanta Owoc

   g. 18:00 

4b

36

Agnieszka Heyduk

4c

32

Magdalena Zając

4d

26

               Justyna Ratajczak

4e

22

Anna Jasinowska

5a

25

Ewa Muszyńska

5b

38

Wioletta Ziółkowska

5c

34

Justyna Rudek

5d

28

Mariusz Fórmaniak

6a

18

Ewa Drzewucka

6b

33

Krzysztof Przewoźny

6c

17

Karolina Gdańska

7a

15

Joanna Głodecka

7b

35

Romuald Walczak

7c

24

Małgorzata Kasprzak

7d

27

Sylwia Matuszak

Nauczyciele bez wychowawstw oraz specjaliści:

Nauczyciel

Miejsce

Godziny dyżuru

B. BĘBENEK

Pokój nauczycielski

g. 17:30-18:30

B. NOWINKA

Pokój nauczycielski

D.WOJTYŁA

Gabinet psychologa

J. KACPRZAK

Gabinet pedagoga

K. LACZKOWSKI

Pokój nauczycielski

I.PIEŚLAK

Pokój nauczycielski

A.TRAMŚ

Pokój nauczycielski

o. W.SŁOWIK

Pokój nauczycielski

M.ZIELIŃSKA

Pokój nauczycielski

A.POTAŚ-TOMCZYK

Gabinet logopedy

E. NOWACKA

Pokój nauczycielski

M.FURTAK

Pokój nauczycielski

P.STĘPNIEWSKI

Pokój nauczycielski

R.PIOTROWICZ

Pokój nauczycielski

A.SKRZYCZEWSKA

Pokój nauczycielski

 

 

 

Uwaga nowe terminy wpłat za obiady!

§4
Odpłatność za obiady
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie
dwudaniowego obiadu.
2. Informacje o terminach pobierania opłat za obiady
umieszczane są na tablicy informacyjnej przy drzwiach
sekretariatu szkoły oraz na stronie internetowej.
3. Należność za obiady regulujemy tylko w wyznaczonych
dniach za następny miesiąc kalendarzowy ( począwszy
od 25 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia tego
miesiąca tj. 30 lub 31)
drogą elektroniczną na konto
szkoły: 28 5402 0000 0702 0246 0103
np.: od dnia 25 stycznia do 31 stycznia wpłacamy za
miesiąc luty.
Od wpłat dokonanych po terminie będą naliczane
odsetki.
4. Wysokość wpłaty ma być zgodna z informacją podaną na
tablicy ogłoszeniowej lub na stronie internetowej szkoły.
5. Bony obiadowe będą wydane po przesłaniu
potwierdzenia wpłaty za żywienie za dany miesiąc na
adres: intendent.sp14@wp.pl lub po dostarczeniu
potwierdzenia wpłaty w formie wydruku.
§5
Zwroty za obiady
1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu
choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli
nieobecność ucznia wynosi powyżej jednego dnia lub
dłużej.
2. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym
miesiącu (okres rozliczeniowy za odpisy trwa od 25
danego miesiąca do dnia 24 kolejnego miesiąca).

3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na
posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
4. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole
rezygnację z obiadów należy zgłosić przynajmniej dzień
wcześniej lub najpóźniej do godz. 9.00 osobiście u
kierownika świetlicy, wychowawców lub telefonicznie pod
nr 68-325 50 11 w. 38 lub 500- 795-964.
6. W przypadku zorganizowanych wycieczek i wyjść
klasowych nieobecność zgłaszają wychowawcy klasy
przynajmniej trzy dni wcześniej ze względu na
zaopatrzenie.
7. Informację nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym
można uzyskać w sekretariacie szkoły, u kierownika
świetlicy lub intendenta.

PODZIĘKOWANIA

liczba odwiedzin: 1155227

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć