Menu

Menu

W drodze do sukcesu

Opis projektu

Nasza szkoła od dwóch lat bierze udział w projekcie realizowanym przez Miasto Zielona Góra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym roku szkolnym jest to oferta: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”.

 W ramach tej oferty nauczyciele uczestniczą w różnych warsztatach i szkoleniach, na których wzbogacają swoją wiedzę dotyczącą technik nauczania i uczenia się,  metod aktywizujących i sposobów motywowania uczniów do nauki.

Wspólnym celem nauczycieli jest zwiększenie pomocy uczniom  ze specyficznymi problemami rozwojowymi i psychofizycznymi oraz trudnościami w nauce, jak również ustalenie jednolitego sposobu prowadzenia diagnozy wychowawczej w klasie. Celem nadrzędnym jest poprawa jakości procesu nauczania- uczenia się tak, aby każdy uczeń stał się jego świadomym uczestnikiem.

Podczas szkoleń nauczyciele poszerzają wiedzę dotyczącą wpływu metody Matthew Lippmana na umysły młodych ludzi, celem której jest umożliwienie dzieciom samodzielnego rozwijania procesów myślenia, zdolności uzasadniania różnych opinii oraz myślenia w sposób twórczy i krytyczny.

Podczas warsztatów nauczyciele wypracowują  wiele wartościowych materiałów przydatnych w pracy pedagoga-wychowawcy. Korzystając z wiedzy trenerów-specjalistów wdrażają wiele ciekawych pomysłów na lekcjach. Wykorzystują ćwiczenia prowadzące do zintegrowania pracy mózgu (obu półkul), jak również ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące. Wymieniają się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi pracy z dziećmi w nawiązaniu do zdobytych informacji w ramach projektu, jak również biorą udział w konsultacjach indywidualnych i zbiorowych.

            Poza tym nauczyciele prowadzą wiele lekcji otwartych prezentujących metody aktywizujące i motywujące do nauki. Podczas zebrań z rodzicami zachęcają opiekunów swoich podopiecznych do współpracy i wskazują nowatorskie metody i formy uczenia się. Bowiem taki indywidualny styl uczenia się może mieć wspływ na rozwój kariery zawodowej ich pociech, stosunki z innymi ludźmi czy też funkcjonowanie w zespole.

Prowadzenie zajęć z elementami kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona dla dzieci z dysleksją i dysortografią, rozpoznawanie stylów uczenia się, teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera czy też metoda Matthew Lippmana to tylko część tegorocznych warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. Podniesie to nie tylko jakość pracy każdego uczestnika, ale również jakość pracy całej naszej szkoły.

 

                                                                                                Lider WDN,

        koordynator projektu „W drodze do sukcesu”

                                                                                           Sylwia Matuszak

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć