Menu

Menu

Wzory oświadczeń

oświadczenie w sprawie nauczania religii

 

          

OŚWIADCZENIE

na  podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014,  poz.478)

 

Oświadczam, że życzeniem moim jest , aby mój syn /córka

 

…………………………………………                                      ……………………………………………..

(imię i nazwisko)                                                          (data urodzenia)

 

1

Uczęszczał/a na lekcję religii

 

2

Uczęszczał/a na lekcję etyki

 

3

Uczęszczał /a na lekcję religii i etyki

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć