Menu

Podręczniki

Zielona Góra, 01.05.2016 r.

 

Procedura zwrotu zniszczonego podręcznika lub materiałów edukacyjnych

w Szkole Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze.

 

 

1/  Na podstawie art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), rodzice/opiekunowie prawni ucznia- użytkownika, ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczony podręcznik lub materiały edukacyjne w trakcie całego okresu wypożyczenia, tj. od 1 września do końca  roku szkolnego.

 

2/ W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika

 

  • rodzice/opiekunowie prawni ucznia z klas IV- VI zobowiązani są do odkupienia nowego, nieużywanego podręcznikaiprzekazania go do biblioteki szkolnej, najpóźniej do 30 maja.

 

  • rodzice/opiekunowie prawni ucznia z klas I- III zobowiązani są do dokonania wpłaty na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

 

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

 

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część…”

podając numer jednej z części.

 

Ceny podręczników dla klas I-III  ustalane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które określa koszt dla poszczególnych części.

a/ w klasie I

cena każdej z czterech części podręcznika „Nasz elementarz” wynosi 4,34 zł.

b/ w klasie II

cena każdej z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” wynosi 4,21 zł.

 

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika do języka obcego należy odkupić nowy, nieużywany i przekazać go do biblioteki szkolnej.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć