Menu

Podręczniki

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

w  SP nr 14 im. Adama Mickiewicza  w ZIELONEJ GÓRZE

 

 

Klasa I

Lp.

Tytuł

Autor

Wyd.

Numer dopuszczenia

Zakup

1

Oto ja.

Klasa 1.

Podręcznik polonistyczno-społeczny

(cz.1 i cz.2)

+ ćwiczenia

K. Mucha, A.Stalmach-Tkacz,

J. Wosianek

Grupa MAC

 

803/1/2017

podręcznik darmowy

2

Oto ja

Klasa 1.

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy

(cz.1 i cz.2)

+ ćwiczenia

K. Mucha, A.Stalmach-Tkacz,

J. Wosianek

Grupa MAC

 

803/1/2017

podręcznik darmowy

3

New English

Adventure 1

+ ćwiczenia

T. Lochowski,

C. Bruni

PEARSON

819/1/2017

podręcznik darmowy

4

Żyjemy w Bożym śwecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

+ CD

 

 

 

 

 

red. E. Kondrak,

ks. K. Mielnicki

 

JEDNOŚĆ

OJ-106/11

zakup we własnym zakresie

 

Klasa II

Lp.

Tytuł

Autor

Wyd.

Numer dopuszczenia

Zakup

1

„Nasza szkoła”

cz. polonist. cz. 1-4

+ ćwiczenia

M. Lorek,

M. Zatorska

Grupa MAC

Dopuszczony

do użytku szkolnego

 z mocy prawa

2015 r.

podręcznik darmowy

2

„Nasza szkoła”

cz. mat. cz. 1-4

+ ćwiczenia

A. Ludwa,

M. Lorek

Grupa MAC

Dopuszczony

do użytku szkolnego 

z mocy prawa

2015 r.

podręcznik darmowy

3

New English

Adventure 2

+ ćwiczenia

V. Lambert,

A. Worrall

PEARSON

680/2/2015

podręcznik darmowy

4

Idziemy do Jezusa.

Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

+CD

 

 

 

red.

ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak

 

JEDNOŚĆ

OJ-106/11

zakup we własnym zakresie

 

Klasa III

Lp.

Tytuł

Autor

Wyd.

Numer dopuszczenia

Zakup

1

„Nasza szkoła”

cz. polonist.cz. 1-4

+ ćwiczenia

M. Lorek,

M. Zatorska

Grupa MAC

Dopuszczony

do użytku szkolnego  z mocy prawa 2016 r.

podręcznik darmowy

2

„Nasza szkoła”

cz. mat.cz. 1-4

+ ćwiczenia

A. Ludwa,

M. Lorek

Grupa MAC

Dopuszczony do użytku szkolnego  z mocy prawa 2016 r.

podręcznik darmowy

3

New English Adventure 3

+ ćwiczenia

T. Lachowski,

A. Worrall

PEARSON

819/1/2017

podręcznik darmowy

4

ABC

Deutsch 3

+ ćwiczenia

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

PWN

789/1/2017

podręcznik darmowy

5

Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

+ CD i ćwiczenia

 

 

 

 

D. Kurpiński,

 J. Snopek.

ks.J.Czerkawski, E. Kondrak

 

JEDNOŚĆ

OJ-90/13

zakup we własnym zakresie

 

 

 

 

Klasa IV

Lp.

Tytuł

Autor

Wyd.

Numer dopuszczenia

Zakup

1

Słowa z uśmiechem (literatura i kultura)

E. Horwath,

A. Żegleń

 

WSiP

 

861/1/2017

podręcznik darmowy

2

Nauka o języku i ortografii

+ ćwiczenia

E. Horwath,

A. Żegleń

 

WSiP

 

861/2/2017

podręcznik darmowy

3

Matematyka z plusem

+ ćwiczenia, wesja B (cz. 1 i 2)

M.Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

GWO

780/1/2017

podręcznik darmowy

4

Tajemnice przyrody

+ ćwiczenia

M. Marko-Worłowska,

J. Stawarz,

F. Selajfer

Nowa Era

863/2017

podręcznik darmowy

5

Jak to działa?

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

podręcznik darmowy

6

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era

847/1/2017

podręcznik darmowy

7

Wczoraj i dziś

+ ćwiczenia

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch,

G.Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

podręcznik darmowy

8

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska,

A. Sołtysik,

K. Jakóbczak-Drążek

WSiP

858/1/2017

podręcznik darmowy

9

Plastyka. Podręcznik klasa 4

S. Stopczyk,

B. Neubart

WSiP

779/1/2017

podręcznik darmowy

10

English Class A1

+ ćwiczenia

S. Zervas,

C. Bright,

A. Tkacz

PEARSON

840/1/2017

podręcznik darmowy

11

Mach mit!

+ ćwiczenia

M. Materniak,

H. Wachowska

PWN

809/1/2017

podręcznik darmowy

12

Miejsca  pełne BOGActw.

Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej

+ćwiczenia

 

 

 

 

 

K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

 

JEDNOŚĆ

OJ-60/12

zakup we własnym zakresie

 

Klasa V

Lp.

Tytuł

Autor

Wyd.

Numer dopuszczenia

Zakup

1

Odkrywamy na nowo podręcznik do kształcenia kulturowo-literackiego

M. Składanek,

H. Szaniawska

 

OPERON

 

339/1/2011/2015

podręcznik darmowy

2

Odkrywamy na nowo podręcznik do kształcenia językowego

M. Składanek,

H. Szaniawska

 

OPERON

 

339/4/2013

podręcznik darmowy

3

Matematyka wokół nas

+ ćwiczenia

 

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

WSiP

275/2/2010/2015

podręcznik darmowy

4

Tajemnice przyrody

+ ćwiczenia

F. Szlajfer,

J. Ślósarczyk,

 R. Kazik

Nowa Era

399/2/2013/2015

podręcznik darmowy

5

Jak to działa?

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/2015

podręcznik darmowy

6

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era

729/2/2016

podręcznik darmowy

7

Wczoraj i dziś

+ ćwiczenia

G.Wojciechowski

Nowa Era

443/1/2012/2015

podręcznik darmowy

8

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska,

A. Sołtysik,

K. Jakóbczak-Drążek

WSiP

406/2/2013/2015

podręcznik darmowy

9

Plastyka. Podręcznik klasa 5

S. Stopczyk,

B. Neubart

WSiP

440/2/2013

podręcznik darmowy

10

Team Up 2

+ ćwiczenia

P. Bowen,

D. Delaney

Oxford University Press

682/2/2014/2015

podręcznik darmowy

11

Der, die, das

+ ćwiczenia

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

 L. Zastąpiło

PWN

524/1/2012

podręcznik darmowy

12

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

 

 

 

K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

 

JEDNOŚĆ

OJ-93/13

zakup we własnym zakresie

 

Klasa VI

Lp.

Tytuł

Autor

Wyd.

Numer dopuszczenia

Zakup

1

Odkrywamy na nowo. Język polski, kształcenie kulturowo-literackie

M. Składanek,

H. Szaniawska

OPERON

339/5/2014/2017

podręcznik darmowy

2

Odkrywamy na nowo. Język polski, kształcenie językowe

H. Szaniawska

OPERON

339/6/2014/2017

podręcznik darmowy

3

Matematyka wokół nas

+ ćwiczenia

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

WSiP

275/3/2014/z1/

/2016

podręcznik darmowy

4

Tajemnice przyrody

+ ćwiczenia

F. Szlajfer

J. Stawarz

H. Kowalczyk

 

Nowa Era

399/3/2014/2015

podręcznik darmowy

5

Jak to działa?

M. Łabecka

L. Łabecki

Nowa Era

295/3/2010/2016

podręcznik darmowy

6

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era

729/3/2017

podręcznik darmowy

7

Wczoraj i dziś

+ ćwiczenia

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014/2015

podręcznik darmowy

8

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska,

A. Sołtysik,

K. Jakóbczak-Drążek

WSiP

406/3/2014/2016

podręcznik darmowy

9

Plastyka. Podręcznik klasa 6

S. Stopczyk,

B. Neubart,

J. Choła

WSiP

440/3/2014

podręcznik darmowy

10

Team Up 3

+ ćwiczenia

P. Bowen,

D. Delaney,

J. Quintana

Oxford University Press

682/3/2014/2016

podręcznik darmowy

11

Der Die Das neu

+ ćwiczenia

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

PWN

524/3/2013/2017

podręcznik darmowy

12

Tajemnice BOGAtego życia

 

 

 

 

K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

JEDNOŚĆ

AZ-23-02/12-KI-3/14

zakup we własnym zakresie

 

 

Klasa VII

Lp.

Tytuł

Autor

Wyd.

Numer dopuszczenia

Suma

1

Świat w słowach i obrazach

W. Bobiński

WSiP

868/4/2017

podręcznik darmowy

2

Gramatyka i stylistyka

+ ćwiczenia

Z.Czarniecka-Rodzik

WSiP

865/6/2017

podręcznik darmowy

3

Matematyka z plusem

+ ćwiczenia

Z. Bolałek,

M.Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech,

A. Mysior,

K. Zarzycka

GWO

780/4/2017

podręcznik darmowy

4

Puls życia

+ ćwiczenia

M. Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

podręcznik darmowy

5

Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

podręcznik darmowy

6

Chemia nowej ery

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

785/1/2017

podręcznik darmowy

7

Lubię to!

G. Koba

Nowa Era

847/4/2017

podręcznik darmowy

8

Wczoraj i dziś

+ ćwiczenia

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

podręcznik darmowy

9

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

 

R. Malarz,

M. Szubert

Nowa Era

906/3/2017

podręcznik darmowy

10

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska,

A. Sołtysik,

K. Jakóbczak-Drążek

WSiP

858/4/2017

podręcznik darmowy

11

Plastyka. Podręcznik klasa 7

S. Stopczyk,

B. Neubart,

J. Chołaścińska

WSiP

779/4/2017

podręcznik darmowy

12

English Class B1

(kontynuacja)

+ ćwiczenia

B. Hastings,

S. McKinlay,

A. Tkacz

PEARSON

840/4/2017

podręcznik darmowy

13

New Voices

(drugi język)

+ ćwiczenia

I. Freebairn,

J. Copage,

O. Johnston,

 S. Curtis,

 J. Bygrave,

 B. Michałowski

PEARSON

731/1/2015

podręcznik darmowy

14

Kompass Team 2

(kontynuacja)

+ ćwiczenia

E. Reymont,

A. Sibiga

PWN

812/2/2017

podręcznik darmowy

15

Meine Deutschtour

(drugi język)

+ ćwiczenia

E. Kościelniak - Walewska

Nowa Era

838/1/2017

podręcznik darmowy

16

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa.

Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska

JEDNOŚĆ

AZ-31-01/13-KI-3/13

zakup we własnym zakresie

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć