Menu

Menu

Ogólne informacje na temat projektu Działania upowszechniające

Erasmus+/Power

Działania upowszechniające

 

DZIAŁANIA PO REALIZACJI MOBILNOŚCI

 

 1. Rada pedagogiczna – sprawozdanie.

Pierwszym działaniem było sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej połączonej z wykładem dla członków rady pedagogicznej dnia 14 września 2021 roku o godzinie 16.30.

Podczas prezentacji każda z uczestniczek omówiła swój udział w kursie na Malcie oraz poinformowała grono pedagogiczne o planowanych działaniach, a także z jakich umiejętności skorzysta w bieżącym roku szkolnym, które będą miały wpływ na poprawę jakości pracy naszej szkoły.

 

 1. Szkolenia w zespołach przedmiotowych

We październiku 2021r. Nauczyciele, którzy wzięli udział w mobilnościach, przeprowadzili szkolenia w zespołach przedmiotowych. Odbyły się one w 4 zespołach:

 • językowym - gdzie spotkali się nauczyciele uczący języków obcych: angielskiego i niemieckiego,

 • przyrodniczym - w jakim wzięli udział nauczyciele chemii i przyrody,

 • matematycznym – skierowanym do nauczycieli matematyki i fizyki,

 • specjalistów - w którym uczestniczyli pedagodzy i socjoterapeuta.

Podczas szkoleń, uczestnicy zespołów dyskutowali zarówno nad planowanymi działaniami, ale przede wszystkim, nad nowymi metodami pracy i wdrożeniem języka obcego na zajęciach, takie jak: chemia, fizyka, matematyka czy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, podczas których uczniowie mogliby korzystać z wiedzy i pomocy specjalistów w nauce języka angielskiego.

 

 1. Koło języka angielskiego “DIY – just study English”

 • Zajęcia prowadzone są przez p. Karolinę Gdańską - od września 2021 roku
  ( w poniedziałek), a ich założeniem jest nauka języka angielskiego z wykorzystaniem technologii.

 • Podczas zajęć, uczniowie zapoznali się z różnymi aplikacjami, m.in..: https://learningapps.org/, https://www.storyboardthat.com/, https://wordart.com/, które wykorzystywali zarówno do nauki, jak i wykonywania projektów, wykorzystując zarówno wyobraźnię, jak i poznane słownictwo.

 • W ramach zajęć i poznanych z chemii słów, uczniowie wykonywali różne zadania, którymi dzielili się zarówno ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy podczas prezentacji projektów na lekcji, jak i podczas wystawy swoich prac na korytarzu oraz podczas zajęć dodatkowych, na których spotykali się z uczniami z innych klas.

 


 

Wykonując różne projekty i korzystając z aplikacji do nauki np. słówek, uczniowie ćwiczyli, w jaki sposób mogą segregować i przygotowywać swoje materiały do nauki słówek do egzaminu ósmoklasisty, którymi mogą dzielić się ze sobą.

Na załączonych zdjęciach ósmoklasiści wykorzystywali aplikację do tworzenia zestawów do powtórki słówek przed egzaminem.

 


 

 1. DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ.

W ramach dzielenia się wiedzą, nasza szkoła otrzymała od Narodowej Agencji FRSE publikacje 5 numerów czasopisma dla nauczycieli: “Języki obce w szkole”, które zaprezentowane zostały członkom rady pedagogicznej, jako literatura nie tylko dla językowców, ale także nauczycieli innych przedmiotów. Wszystkie numery znajdują się w bibliotece szkolnej i dostępne są już dla wszystkich nauczycieli.

 1. LEKCJA OTWARTA  vs. INNOWACJA METODYCZNA

W poniedziałek, 29 listopada o godzinie 8.55 odbyła się lekcja otwarta z chemii, którą poprowadziła p. Anna Jasinowska. Lekcję obserwowała p. Karolina Gdańska - nauczyciel j. angielskiego, ucząca daną klasę - 8e.

Podczas lekcji uczniowie wykonywali eksperymenty w grupach, a ponadto nauczyciel wykorzystywał nowoczesne technologie - przygotowaną na lekcję prezentację multimedialną, a także pracował z elementami języka angielskiego za pomocą metod poznanych w ramach mobilności projektowej.

Uczniowie pracowali z bazą słówek poznaną również na lekcji chemii (pojęcia dotyczące kwasów, reakcji chemicznych itp.), następnie na kole języka angielskiego utrwalone zostały poznane zwroty i wyrażenia, które uczniowie wykorzystają do tworzenia komiksów i projektów na zajęciach informatyki.

Wszystko zaplanowane zostało w ramach innowacji pedagogicznej: “SCIENCE AND ENGLISH THROUGH IT - interdyscyplinarne podejście do nauki chemii, języka angielskiego i technologii informacyjno – komunikacyjnych", która zatwierdzona została przez grono pedagogiczne i wprowadzona 20 września 2021r.

 

 

 1. JĘZYK ANGIELSKI NA LEKCJI FIZYKI I CHEMII.

Zgodnie z założeniem działań w ramach realizacji projektu, na lekcjach przedmiotów ścisłych, m.in. fizyki, matematyki i chemii uczniowie mieli poznawać zagadnienia w języku angielskim.

W bieżącym roku szkolnym, w I semestrze,  takie zajęcia realizowano na zajęciach fizyki i chemii.

Na lekcji fizyki uczniowie poznawali dokonania różnych uczonych, nauczyciel prezentował ciekawostki na temat życia Pascala i Archimedesa w języku angielskim. Za pomocą poznanych technologii, przygotował prezentację w języku angielskim. Następnie uczniowie w grupach, pod okiem nauczyciela przygotowywali swoje ciekawostki na ten temat w języku angielskim, a efektem tego są projektu uczniów na ten temat.

 

Na lekcjach chemii w klasach 8d i 8e uczniowie, wraz z nauczycielem, tworzyli słownik terminów chemicznych w języku angielskim, który dalej wykorzystywany był przez nich do tworzenia wspomnianych wcześniej projektów i pomocy dydaktycznych do nauki słówek.

„Chemistry vocab”

 chemia – chemistrychemik - chemist 

ciecz –  liguid

ciało stałe – solid

gaz – gas

trujący gaz – poison gas

związek chemiczny – chemical compound

 

tlenek – oxide 

dwutlenek węgla - carbon dioxidewodorotlenek – hydroxide 

wodorotlenek sodu - sodium hydroxide

wodorotlenek potasu - potassium hydroxide

wodorotlenek wapnia  - calcium hydroxide 

 

kwas – acid

kwas solny/ kwas chlorowodorowy – hydrochloric acidkwas siarkowy - sulfuric acid 

sól – salt

chlorek sodu - sodium chloride 

woda – water

 

metal – metal

niemetal – nonmetal

żrący – corrosiverozpuszczalny w wodzie – water-soluble 

nierozpuszczalny – insoluble

charakterystyczny zapach - characteristic smell 

  

kation – cation

anion - anion

probówka - test tube

zlewka – beaker 

kolba – flask

 

oddzielać – seperation

dodawać – add

wymieszać – mix

ogrzewać – warm

wlewać - pour

 

 1. WYKORZYTYWANIE TECHNOLOGII NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Poza wspomnianymi wcześniej zajęciami w ramach koła języka angielskiego DIY, lekcją otwartą, włączaniem specjalistycznego słownictwa w zasób poznawanego materiału leksykalnego, na lekcjach j. angielskiego uczniowie korzystają z wielu nowatorskich rozwiązań. Są to:

 • platforma Quizlet, 

 • Kahoot.

Uczniowie na lekcjach pracują w grupach jako eksperci, a tworząc historyjki za pomocą tzw. “story telling” powtarzają zarówno gramatykę, jak i i zwroty, poznane wyrażenia. 

W kolejnym semestrze zamierzamy w ramach innowacji nawiązać kontakt z uczniami ze szkoly zza granicy i wymieniać się z nimi korespondencją pisząc kartki czy listy.

 

W klasach młodszych - m.in. 4a, 5c, 6a i 7d uczniowie wykorzystywali poznane aplikacje do tworzenia, np. świątecznych kartek z okazji Bożego Narodzenia za pomocą https://wordart.com/,  natomiast https://www.storyboardthat.com/  uczniowie wykorzystywali do tworzenia komiksów i dialogów w języku angielskim.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć