Menu

Menu

Ogólne informacje na temat projektu Działania upowszechniające

Erasmus+/Power

Ogólne informacje na temat projektu

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT PROJEKTU

ERASMUS+/ POWER - PROJEKT „NOWA SZKOŁA – NOWI NAUCZYCIELE – NOWE HORYZONTY” 2019/2021

Praca nad projektem rozpoczęła się w roku szkolnym 2018/ 2019, kiedy we wrześniu 2018 roku powołany został zespół do pracy nad projektem w składzie: Magdalena Zając, Agnieszka Heyduk, Ewa Muszyńska i Karolina Gdańska.

Praca naszego zespołu rozpoczęła się od zapoznania się z projektem
„Erasmus +”, który zawiera kilka sektorów. Jako pracownicy szkoły podstawowej, jesteśmy w sektorze „Edukacja szkolna”, który skierowany jest do nauczycieli i pracowników szkoły, którzy mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych
i językowych.

Pierwszym etapem naszej pracy była złożenie wniosku. Pracując nad wnioskiem, wybrałyśmy Akcję 1.: „Mobilność edukacyjną”. Kolejnym etapem było przygotowanie i złożenie wniosku, w którym nasza placówka musiała przedstawić Plan Rozwoju Szkoły (European Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści wynikające
z udziału w projekcie. Nad wnioskiem pracował cały zespół, a nad całością czuwał koordynator.

W związku z wyborem wyżej wspomnianej akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” wszelkie działania, jakie zaplanowałyśmy w obszarze edukacji szkolnej miały na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

 

Program Erasmus + i akcja KA1 zakładał, że pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

W ramach stworzonego przez nas projektu, który ostatecznie został zakwalifikowany z programu POWER „NOWA SZKOŁA – NOWI NAUCZYCIELE – NOWE HORYZONTY”, do którego dołączyły Anna Jasinowska, a także Mariola Łazowyi Justyna Kacprzak, zakładał poprawę jakości pracy placówki przez zaangażowanie dzieci do nauki, uatrakcyjnienie stosowanych metod i narzędzi, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, narzędzi aktywizujących uczniów, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększanie kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, głównie przedmiotów ścisłych, aby wprowadzać elementy anglojęzyczne na lekcjach.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach zaplanowali wdrożenie nowych rozwiązań metodycznych w czasie prowadzenia lekcji lub zajęć pozalekcyjnych. Na lekcjach języka obcego, natomiast, skupiłyśmy się na wprowadzaniu nowych technologii. Ponadto, nowe umiejętności wychowawcze nauczycieli przełożą się na podnoszenie świadomości międzykulturowej uczniów oraz wzrost szacunku do odmienności kulturowej wszystkich członków społeczności szkolnej.

SZKOLENIA, W JAKICH WZIĘLI UDZIAŁ NAUCZYCIELE I PRACOWANICY SZKOŁY: 

 • Karolina Gdańska TEL – Technology Enhanced Learning (16/08/2021 - 27/08/2021) 

 • Ewa Muszyńska The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School 

 • Magdalena Zając Fluency & English Language Development for Educational Staff 

 • Justyna Kacprzak Fluency & English Language Development for Educational Staff 

 • Mariola Łazowy - TEL – Technology Enhanced Learning 

 • Agnieszka Heyduk Fluency & English Language Development for Educational Staff 

 • Anna Jasinowska Fluency & English Language Development for Educational Staff 

Wszystkie szkolenia organizowane były przez uczelnię na Malcie:

Executive Training Institute Malta

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć